Prezydent Maciej Kupaj na obchodach 95-lecia Wuppertalu
Prezydent Maciej Kupaj wraz z zastępczynią Aleksandrą Krzeszewską wzięli udział w uroczystych obchodach 95. rocznicy partnerstwa z niemieckim miastem Wuppertal. Wydarzenie było okazją do umocnienia więzi między miastami oraz złożenia życzeń mieszkańcom Wuppertalu.

Obchody 95. rocznicy partnerstwa z Wuppertalem

Delegacja z Polski, na czele z prezydentem Maciejem Kupajem oraz jego zastępczynią Aleksandrą Krzeszewską, odwiedziła Wuppertal, aby wspólnie z mieszkańcami świętować 95. rocznicę partnerstwa miast. Wuppertal, znane z organizacji wyjątkowych obchodów, co pięć lat zaprasza gości na tzw. "Długi Stół". Tegoroczna uroczystość przyciągnęła ponad 100 tys. uczestników, w tym delegacje z różnych miast partnerskich.

Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w ratuszu

Podczas oficjalnej części obchodów, przedstawiciele miast partnerskich zostali przyjęci w ratuszu przez nadburmistrza Wuppertalu, profesora Uwe Schneidewinda. W trakcie spotkania omówiono znaczenie partnerstwa miast oraz jego wpływ na budowanie przyjaźni nie tylko między mieszkańcami, ale również na poziomie międzynarodowym.

- Wszyscy jesteśmy zgodni, że partnerstwa miast kształtują przyjaźń nie tylko między mieszkańcami miast, ale także na płaszczyźnie państw. Z pewnością będziemy je kontynuować – mówi prezydent Maciej Kupaj.

Życzenia dla mieszkańców Wuppertalu od legniczan

Prezydent Maciej Kupaj, w imieniu mieszkańców naszego miasta, złożył serdeczne życzenia mieszkańcom Wuppertalu. Wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę oraz podkreślił znaczenie takich wydarzeń w umacnianiu więzi między miastami partnerskimi.

Obchody 95. rocznicy partnerstwa były nie tylko okazją do świętowania, ale również do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planami na przyszłość. Udział w tak ważnym wydarzeniu pozwala na budowanie trwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i współpracy.

Znaczenie partnerstw miast w budowaniu międzynarodowej współpracy

Partnerstwa miast odgrywają kluczową rolę w budowaniu międzynarodowej współpracy i zrozumienia. Takie inicjatywy pozwalają na wymianę doświadczeń, kultury oraz wspólne realizowanie projektów, które przynoszą korzyści obu stronom. Wizyta prezydenta Kupaja w Wuppertalu jest dowodem na to, że relacje międzynarodowe mogą być pielęgnowane i rozwijane na wielu płaszczyznach.

Takie wydarzenia, jak obchody rocznicy partnerstwa, przypominają nam o znaczeniu współpracy i solidarności w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych i mieszkańców, partnerstwa miast stają się fundamentem trwałych i owocnych relacji międzynarodowych.


Wg inf z: UM Legnica