Policyjna akcja
Dziś od wczesnych godzin porannych, policja prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach naszego miasta. Akcja "Prędkość" skierowana jest przede wszystkim przeciwko kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość, co jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Policyjna akcja "Prędkość" w naszym mieście

Od godziny 6:00 rano, w ramach działań pod kryptonimem "Prędkość", policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy intensyfikują kontrole prędkości na ulicach naszego miasta. Celem tych działań jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz dyscyplinowanie kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w walce z piratami drogowymi

Podczas akcji, funkcjonariusze będą korzystać z oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w zaawansowane urządzenia rejestrujące, takie jak wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Dzięki temu będą mogli skutecznie namierzać i karać kierowców, którzy ignorują obowiązujące ograniczenia prędkości.

Surowe kary za przekroczenie prędkości

Komenda Miejska Policji w Legnicy przypomina, że za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o przynajmniej 51 km/h, kierowcy grozi utrata prawa jazdy. Jest to kara niezależna od innych obciążeń, co ma na celu stanowcze zniechęcenie do nadmiernej prędkości i poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Znaczenie działań prewencyjnych

Działania takie jak "Prędkość" mają kluczowe znaczenie nie tylko dla poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale również dla budowania świadomości wśród kierowców na temat konsekwencji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Regularne kontrole i surowe kary mają mobilizować kierowców do bardziej odpowiedzialnego zachowania za kierownicą.

Zapewniamy, że podobne akcje będą kontynuowane, aby stale podnosić poziom bezpieczeństwa na naszych drogach. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim troska o życie i zdrowie nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego.


Wg inf z: Policja Legnica