Prezydent przedstawi raport o stanie miasta na czerwcowej sesji Rady Miejskiej
Prezydent Maciej Kupaj przedstawił Raport o stanie miasta za 2023 rok na czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Co roku dokument ten podsumowuje działalność prezydenta oraz realizację kluczowych polityk i programów, w tym budżetu obywatelskiego.
  1. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta za rok 2023.
  2. Mieszkańcy mogą zgłaszać chęć udziału w debacie nad raportem.
  3. Zgłoszenia mieszkańców muszą być poparte co najmniej 50 podpisami.
  4. Debata odbędzie się 24 czerwca na sesji Rady Miejskiej.

W czerwcu tego roku, podczas sesji Rady Miejskiej, prezydent Maciej Kupaj przedstawi Raport o stanie miasta za rok 2023. Jest to już szósty z kolei dokument sporządzany zgodnie z artykułem 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który nakłada na prezydenta obowiązek przedłożenia raportu do dnia 31 maja każdego roku.

Raport ten zawiera obszerne podsumowanie działalności prezydenta w minionym roku. W szczególności dotyczy realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy. Dokument ten także szczegółowo opisuje realizację budżetu obywatelskiego oraz różnych sektorowych strategii, które są integralną częścią Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku.

Szczególną uwagę warto zwrócić na fakt, że mieszkańcy również mają możliwość aktywnego udziału w debacie nad raportem. Debata odbędzie się 24 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej. Każdy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, musi złożyć pisemne zgłoszenie do przewodniczącego rady, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia te muszą być dostarczone najpóźniej dzień przed sesją.

Warto zaznaczyć, że liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos w debacie, jest ograniczona do 15 osób. Jednakże, Rada Miejska może zdecydować o zwiększeniu tej liczby, co daje większej liczbie mieszkańców szansę na udział.

Raport jest dostępny na stronie internetowej urzędu miasta, co pozwala mieszkańcom zapoznać się z jego treścią jeszcze przed oficjalną debatą. Dzięki temu każdy ma szansę przygotować się do dyskusji i wyrazić swoje zdanie na temat działań prezydenta oraz realizacji kluczowych projektów w mieście.


Opierając się na: UM Legnica