Prezydent Legnicy: Uporządkowanie podwórek i wiat śmietnikowych priorytetem
Podczas ostatniego spotkania prezydenta miasta z dyrektorami wydziałów, poruszono kluczowe kwestie dotyczące miejskiej infrastruktury i estetyki. Tematem przewodnim była konieczność uporządkowania podwórek oraz wiat śmietnikowych, co ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców.
  1. Omówiono konieczność uporządkowania terenów miejskich.
  2. Zaplanowano konsultacje społeczne w sprawie nazwy nowego przystanku.
  3. Prezydent podkreślił priorytet poprawy estetyki miasta.

W trakcie środowego kolegium prezydenta, w którym wzięli udział dyrektorzy poszczególnych wydziałów, przedstawiono plan działań mających na celu poprawę wyglądu i funkcjonalności miejskich podwórek oraz wiat śmietnikowych. Prezydent Maciej Kupaj zaznaczył, że uporządkowanie tych terenów jest jednym z priorytetów obecnych władz, gdyż ma bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców.

Jednym z głównych punktów spotkania była także dyskusja na temat nowego przystanku kolejowego, który ma powstać w zachodniej części miasta. Prezydent zaproponował, aby w sprawie jego nazwy przeprowadzić konsultacje społeczne, wykorzystując do tego media społecznościowe. Umożliwi to mieszkańcom bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji, które będą miały wpływ na ich codzienne życie.

Warto podkreślić, że działania w zakresie estetyki miejskiej przestrzeni nie ograniczają się jedynie do porządkowania istniejących miejsc. Władze planują również wprowadzenie nowych rozwiązań, które będą sprzyjać bardziej ekologicznemu i przyjaznemu środowisku miejsku. Wszelkie propozycje i pomysły mieszkańców będą brane pod uwagę, co podkreśla otwartość władz na współpracę ze społecznością lokalną.

Wszystkie te działania mają na celu nie tylko poprawę wyglądu miasta, ale również zwiększenie funkcjonalności przestrzeni publicznej, co jest niezwykle istotne w kontekście rosnącej liczby mieszkańców i ich potrzeb. W najbliższym czasie możemy spodziewać się konkretnych działań w tej sprawie, które będą realizowane etapami.


Według informacji z: UM Legnica