Studiuj na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na legnickiej Witelonce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy zaprasza na studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Kandydaci mają możliwość kształcenia się na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia, 3-letnie) – Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Pedagogika; dwóch kierunkach jednolitych studiów magisterskich (studia 5-letnie) – Prawo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia, 2-letnie) – Bezpieczeństwo wewnętrze.

Wydział Społecznych i Humanistycznych złożył wniosek do MEiN o uruchomienie nowego kierunku studiów magisterskich: Menedżer administracji publicznej.

Zobacz filmy o  rekrutacji na studia à

https://youtu.be/8qG3VjgBQz0

https://youtu.be/-3tTvG6VknI

 

Administracja - studia licencjackie

 

Studia na kierunku Administracją  przygotowują do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Program studiów przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dlatego możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym. Oferowane specjalności to:

 • menadżer w administracji publicznej
 • administracja i prawo w biznesie

Bezpieczeństwo wewnętrze - studia licencjackie

Zobacz film o kierunku à https://youtu.be/7Mobkm6oWvU

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego. Wykształcenie na tym kierunku daje perspektywę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, takich jak policja, różnego rodzaju straże, służby i inspekcje. Dzięki zajęciom w formie ćwiczeń oraz praktykom zawodowym  zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci starać się o pracę w służbach mundurowych. Oferowane specjalności to:

 • administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • służby mundurowe w bezpieczeństwie

 

Filologia angielska - studia licencjackie

Zobacz filmy o kierunku à

 https://youtu.be/KhmJmi4gp68

https://youtu.be/1zZLaymOYEY

 

Jeśli masz talent do języków, lubisz nawiązywać relacje i uczyć się w międzynarodowym środowisku, interesują cię inne kultury i tradycje, to znaczy, że masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różnorodności i komunikacji międzykulturowej! Jeśli udoskonalisz na studiach swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu. Kierunek gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. Oferta  skierowana jest do tych, którzy interesują się uzyskaniem wiedzy o języku i innych zjawiskach kulturowych dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego. Oferowane specjalizacje to:

 • język angielski w biznesie
 • język angielski z językiem niemieckim

 

Pedagogika – studia licencjackie

Zobacz filmy o kierunku à

https://youtu.be/8lpqX46Vi9k

https://youtu.be/L0hwOUELdUo

https://youtu.be/_int8jkwqwA

 

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Oferujemy studia, które dadzą solidne przygotowanie psychologiczno–pedagogiczne. Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych. Nasz program proponuje zajęcia praktyczne niezbędne do zrozumienia społeczno-kulturowego procesu nauczania i uczenia się oraz pracy opiekuńczo – wychowawczej. Oferowane specjalności to:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

Prawo - jednolite studia magisterskie (5-letnie)

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Zawód prawnika jest zawodem prestiżowym, cieszącym się zaufaniem publicznym. Adresatami studiów są osoby zamierzające wykonywać klasyczny zawód prawniczy lub planujące karierę w korporacji prawniczej (krajowej lub międzynarodowej) albo w biznesie.  W trakcie studiów przygotujemy Cię do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej!

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie (5-letnie)

Zobacz filmy o kierunku à

https://youtu.be/L0hwOUELdUo

https://youtu.be/8lpqX46Vi9k

https://youtu.be/P3ZLbCsBTZE

 

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

 

Bezpieczeństwo wewnętrze - studia magisterskie (2-letnie)

Zobacz film o kierunku à https://youtu.be/7Mobkm6oWvU

 

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe tj. funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem. Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplin pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz nauki o zarządzaniu. Oferowane specjalności to:

 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • kryminalistyka i techniki śledcze
 • obronność państwa
 • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

 

Menedżer administracji publicznej* - studia magisterskie (2-letnie)

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki

 

y