Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zobacz gdzie są wolne miejsca

W szkołach ponadpodstawowych trwa rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. 19 lipca przeprowadzona została elektroniczna kwalifikacja przydziału do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Od 3 do 5 sierpnia odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Podobnie jak w latach ubiegłych kandydaci do  legnickich szkół  publicznych (bez artystycznej) rekrutowali się poprzez elektroniczny system naboru. Oferta szkół ponadpodstawowych była bardzo różnorodna. 6 liceów ogólnokształcących zaproponowało naukę w klasach o profilach, które uwzględniały zainteresowania uczniów przedmiotami  ścisłymi, przyrodniczymi, humanistycznymi i artystycznymi oraz informatyką. W VII LO powstały klasy o profilu mundurowym. W szkołach zawodowych można było wybrać naukę w jednym spośród 25 zawodów oferowanych przez 5 szkół branżowych I stopnia oraz spośród 34 zawodów w 6 technikach. W wyniku przeprowadzonego przydziału do 40 oddziałów (1286 miejsc) w tych wszystkich typach szkół zakwalifikowano się 1181 kandydatów.

O zakwalifikowaniu się do wybranej klasy decydowała suma punktów, na którą składały się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Z uwagi na brak kandydatów nie uruchomiono kształcenia w branżowych szkołach I stopnia w takich zawodach jak: elektryk, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i murarz-tynkarz. W technikach nie dokonano naboru na następujące kierunki: technik analityk, technik przemysłu mody, technik usług kelnerskich, technik turystyki na obszarach wiejskich oraz technik mechanik.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w czwartek 22 lipca br. zarówno w systemie e-naboru, jak i na stronach internetowych szkół. Następnie rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzać wolę podjęcia przez ich dziecko nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów lub brakujących dokumentów. Mają na to czas do 30 lipca br. do  godz. 15.00. Dopiero po zakończeniu tego etapu, 2 sierpnia br. do godz.14.00, szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Na tym rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jednak nie kończy się. Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do wybranych przez siebie szkół, bądź nie rejestrowali się w elektronicznym systemie naboru, będą mogli skorzystać z oferty szkół, które nadal dysponują wolnymi miejscami. Zrobią to w rekrutacji uzupełniającej od 3 do 5 sierpnia br. do godz. 15.00.  Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami.

Łącznie pozostało jeszcze ok. 80 miejsc, w tym najwięcej w szkołach branżowych I stopnia. W ZSTiO w zawodach: automatyk, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, w ZSS w zawodach : elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik. W technikach również pozostały jeszcze wolne miejsca - w  ZSE w zawodzie technika rachunkowości oraz technika eksploatacji portów i terminali, wZSTiO w zawodzie technika mechanika, technika przemysłu metalurgicznego (klasa patronacka KGHM), technika spedytora, w ZSB w zawodzie technika logistyka, technika budownictwa, w CKZiU w zawodzie technika spawalnictwa, technika technologii żywności.

Informacja o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach będzie również aktualizowana na stronie elektronicznego systemu naboru. Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane przez szkolne komisje rekrutacyjne 23 sierpnia 2021 r.