Rusza Zdrowa Legnica

Organizacje, kluby i stowarzyszenia będą współorganizatorami projektu.

W ramach współpracy Miasta Legnica z KGHM Polska Miedź SA, firmy społecznie odpowiedzialnej, dziś na sesji Rady Miejskiej Legnicy przyjęta zostanie dotacja w kwocie 350 tys. zł na realizację zadań związanych z promocją zdrowego stylu życia. Zgodnie z zawartym w kwietniu 2019 r. porozumieniem Miasto Legnica jest realizatorem programu promocji zdrowia „Zdrowa Legnica”. Jego celem jest promowanie aktywnego stylu życia oraz integrowanie społeczności lokalnej, w tym inicjowanie działań na rzecz rodziny.

Rokrocznie wykonawcami projektu są legnickie stowarzyszenia, organizacje, kluby, fundacje i instytucje. W tym roku zaangażowane będą również legnickie szkoły, przedszkola i żłobki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Młodzieżowa Rada Miejska Legnicy i Miejska Rada Seniorów. Jednym z wydarzeń tegorocznej edycji „Zdrowej Legnicy” będzie konferencja dotycząca zdrowia i odżywiania. Będą też wydarzenia dedykowane np. seniorom, które cieszyły się w ubiegłym roku ogromną popularnością. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku z zajęć pływania „Senior na fali” skorzystało kilkudziesięciu uczestników. „Zdrowa Legnica” obejmie też patronat nad tegorocznymi Legnickimi Dniami Seniora, podczas których przewidziany będzie dzień związany z profilaktyką zdrowia.

Będą też działania nakierowane na poprawę zdrowia psychicznego skierowane do dzieci i młodzieży, ale też dorosłych i seniorów, związanie z aktywnością w Internecie (hejt, cyberprzemoc, uzależnienia). Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej występujące problemy związane z uzależnieniem od Internetu.

O wszystkich działaniach będziemy informować na naszej stronie Internetowej oraz w oficjalnych mediach społecznościowych Miasta Legnicy. W tym roku program realizowany jest pod hasłem „Zdrowie w każdym wieku”.

Powrót na listę aktualności