Uwaga! Kolejny etap przebudowy ulicy Pocztowej

Wykonawca robót informuje, że zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ul. Pocztowej. We wtorek 30 maja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Prace będą polegać na przebudowie kolejnego fragmentu ulicy Pocztowej – środkowe pasy jezdni.

Na ul. Pocztowej przed wygrodzonymi środkowymi pasami ruchu, zostaną udostępnione dwa pasy ruchu po lewej i prawej stronie wygrodzeń. Prawy pas będzie wykorzystywany dla relacji prosto w kierunku ul. Piastowskiej i w prawo w kierunku ul. Brama Głogowska. Natomiast lewy pas do relacji w lewo w kierunku ul. Nowej. Ulica Brama Głogowska dalej pozostanie ulicą jednokierunkową w kierunku ul. Leszczyńskiej-objazd do centrum z ul. Leszczyńskiej przez ul. Prusa oraz ul. Skłodowskiej-Curie. Na ul. Piastowskiej wyłączony z ruchu zostanie środkowy pas jezdni, dla ruchu pozostanie udostępniony prawy pas dla relacji prosto i w prawo oraz lewy pas dla relacji w lewo w ul. Brama Głogowska.

Na ul. Nowej, dla ruchu pozostanie udostępniony prawy pas dla relacji w prawo oraz pas dla relacji prosto i w lewo. Przejścia dla pieszych będą udostępnione przez ul. Piastowską, ul. Nową oraz ul. Brama Głogowska.

Prosimy o bezpieczną jazdę oraz zwracanie uwagi na zmienioną organizację ruchu.

Pliki do pobrania

etap_5_mapa.pdf
Powrót na listę aktualności