Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Duże zmiany na budowie ul. Hangarowej

Na obszarze aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka trwają zaawansowane prace przy budowie nowego układu komunikacyjnego. W ramach tej inwestycji m.in. budowana jest droga, chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe, montowane jest nowoczesne oświetlenie.

Obecnie na ul. Hangarowej trwa układanie warstwy ścieralnej asfaltu wraz z montażem oznakowania pionowego w obrębie ronda. Dostarczono i zamontowano już również na ul. Nasiennej wiatę przystankową. Jednocześnie budowana jest sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, montowane są słupki ogrodzeniowe zbiornika nr 3, a także prowadzone są roboty przy wykopie pod zbiornik nr 5.

Na wybranych odcinkach ul. Hangarowej trwa układanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej, z kolei krawędzie ciągów pieszo –rowerowych są obramowywane obrzeżami betonowymi. Układana jest również dolna warstwa nawierzchni drogi serwisowej przy zbiornikach nr 3 i 4.

Całe zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 2,8 km (jezdnia 7-metrowa) na odcinku od skrzyżowania ul. Myrka, poprzez ul. Hangarową, Nasienną do ronda Bitwy Legnickiej, wraz z chodnikami, ścieżkami pieszo-rowerowymi o długości ok. 2,6 km i szerokości 4 metrów oraz nowoczesnym obustronnym oświetleniem ledowym ulic o długości kabli ponad 6 kilometrów. Parametry nowych dróg będą też dostosowane do ruchu i parkowania samochodów ciężarowych. Drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i pasy zieleni zostaną odwodnione z wykorzystaniem sześciu zbiorników retencyjnych. Przebudowany będzie przejazd kolejowy, usunięte kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. Powstanie kanał o długości 16,5 km z 42 studniami dla sieci szerokopasmowego internetu LEGMAN.

Galeria zdjęć

Powrót na listę aktualności