Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla klas maturalnych

W piątek (30 kwietnia) naukę zakończą uczniowie ostatnich klas szkół dla młodzieży – 3 letnich liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników.

W tym roku dotyczy to łącznie 1093 uczniów legnickich szkół ponadpodstawowych: 660 licealistów, w tym 84 absolwentów niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 433 uczniów techników.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, podobnie jak w roku ubiegłym, odstąpiono od tradycyjnych uroczystości pożegnania absolwentów. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach, w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji odbioru świadectw oraz innych dokumentów są przekazywane uczniom poprzez stronę internetową szkoły oraz e-dziennik.

Już od 4 maja maturzyści przystąpią do egzaminów maturalnych, które potrwają do 21 maja.

Powrót na listę aktualności