Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Nowy termin składania ofert w przetargu na budowę układu komunikacyjnego

Do 6 sierpnia został przesunięty termin składania ofert w przetargu na wybór wykonawcy, który wybuduje układ komunikacyjny dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy.

Nowy termin został wyznaczony z powodu kilkudziesięciu pytań od potencjalnych wykonawców, którzy chcieliby zrealizować tę inwestycję. To świadczy o dużym zainteresowaniu firm.  

Zadanie to obejmuje budowę drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Myrka poprzez ul. Hangarową, Nasienną do ronda Bitwy Legnickiej 1241 r., wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym. A także odwodnieniem drogi, przebudową przejazdu kolejowego, usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wraz z docelową organizacją ruchu.