Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Sygnały i polecenia policjantów kierujących ruchem mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną. Legniccy policjanci przypominają jak zachować się w przypadku pokazywania gestów przez funkcjonariusza. Pamiętaj, aby ruch odbywał się płynnie i bezpiecznie należy stosować się do sygnałów podawanych przez policjanta.

Dzisiaj policjanci na terenie powiatu legnickiego zabezpieczają przejście pielgrzymów. Na skrzyżowaniach, będzie można spotkać funkcjonariuszy, kierujących ruchem. Wielu kierowców nie wie jak ma się zachować, widząc na jezdni policjanta. Jedni kierowcy stosują się w pierwszej kolejności do sygnalizacji świetlnej nie patrząc na gesty pokazywane przez funkcjonariusza, inni stoją nie wiedząc, gdzie jechać, a pozostali zatrzymują się przy policjantach pytając: Co się stało?, Dlaczego nie mogę, tam jechać?, Gdzie mogę zaparkować swój pojazd? A jak mam dojechać do …? itp.

Przez właśnie takie zachowania kierujących tworzą się „korki”, pojawia się nerwowość u innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego przypominamy jakie zasady obowiązują podczas kierowania ruchem przez policjantów.

W pierwszej kolejności na drodze stosujemy się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem. Kiedy jest włączona sygnalizacja świetlna i nadawany jest sygnał czerwony a policjant stojący na skrzyżowaniu pokazuje nam, żeby jechać należy stosować się do jego poleceń i jechać zgodnie z sygnałami podawanymi przez niego. Jeżeli na drodze jest ustawiony znak nakaz jazdy prosto, a policjant pokazuje nam jechać w prawo to stosujemy się do jego sygnałów i jedziemy w prawo. Policjant kierujący ruchem ma pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi i w pierwszej kolejności stosujemy się do jego poleceń i pokazywanych przez niego sygnałów.

Na zdjęciu policjant ma uniesioną rękę do góry i sygnalizuje tym gestem zakaz wjazdu i wejścia na skrzyżowanie. Nawet, gdy na sygnalizacji świetlnej jest zielone światło to zabroniony jest wjazd i wejście na skrzyżowanie. Pamiętaj, że gesty policjanta kierującego ruchem mają pierwszeństwo przed sygnalizacją.

Sygnał otwarcia wjazdu na skrzyżowanie. Policjant otwiera ruch dla kierujących nadjeżdżających z prawej i lewej strony. Pojazdy oraz piesi stojący przez oraz za policjantem mają zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

Sygnał podawany przez policjanta wykonuje się w celu podtrzymania kierunku ruchu i nakazuje on szybsze opuszczenie skrzyżowania. Dotyczy kierujących jadących przez policjantem.

 

podkom. Jagoda Ekiert