Są pieniądze dla osób niepełnosprawnych na dofinansowanie studiów

Do 29 marca br. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach legnickiego programu Aktywny Samorząd.

Osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, posiadające otwarty przewód doktorski (poza studiami doktoranckimi) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki (czesnego) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat warunków, które muszą być spełnione przez wnioskodawców oraz maksymalnych kwot dofinansowania, uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, wydział zdrowia i spraw społecznych, pok. 12 i 13 bądź telefonicznie pod numerem 76 7212253.

Wersję elektroniczną wniosków wraz z załącznikami można pobrać tutaj …..