Firma P@D zmodernizuje podwórko przy Złotego Florena w Legnicy
Modernizacja zielonych przestrzeni w naszym mieście nabiera tempa z nowym projektem przy ul. Zielonej. Oto szczegóły planowanej przebudowy, która ma na celu nie tylko estetyczne ulepszenia, ale także ekologiczne innowacje.
  1. Firma P@D z Brzegu Dolnego, jako zwycięzca przetargu, zajmie się przebudową podwórka.
  2. Prace obejmują likwidację starych nawierzchni i betonowej piaskownicy.
  3. Zaplanowano wykonanie nowych chodników i nasadzenia zieleni.
  4. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad bieżącego roku.

Remont dotyczyć będzie terenu przy ul. Zielonej 1-2-3, od strony ulicy Złotego Florena. Celem projektu jest wzmocnienie zielonego charakteru okolicy oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które będą współgrać z architekturą otaczających budynków, w tym nowoczesnego urzędu skarbowego i kompleksu M Point.

Inwestycja ma nie tylko poprawić estetykę, ale również funkcjonalność przestrzeni publicznej. Zostanie zastosowana nawierzchnia przepuszczalna z geokraty, która jest nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym na lepsze zarządzanie wodami opadowymi. Dodatkowo, nasadzenia nowych drzew i krzewów przyczynią się do poprawy mikroklimatu, co jest istotne w kontekście zmieniającego się klimatu.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa w tej części miasta. Wcześniej, w sąsiedztwie MPoint i urzędu skarbowego, zrealizowano już projekty związane z budową nowych dróg, chodników, miejsc parkingowych oraz innych elementów małej architektury, które znacząco poprawiły komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Ostateczne prace mają nie tylko zwiększyć atrakcyjność wizualną, ale także funkcjonalność miejskich przestrzeni, tworząc przyjazne środowisko dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających. To krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia w naszym mieście.


Opierając się na: Urząd Miasta w Legnicy