Straż Miejska w Legnicy zaprasza do aplikowania na stanowisko strażnika - rekrutacja otwarta do 8 marca
Legnica poszukuje nowych obrońców porządku miejskiego. To wyjątkowa okazja dla tych, którzy pragną aktywnie wkładać swoją cegiełkę w bezpieczeństwo i dobrostan lokalnej społeczności. Miasto otwiera swoje drzwi dla kandydatów na strażników miejskich, oferując nie tylko pracę, ale również misję służenia mieszkańcom. Zainteresowani mają czas do 8 marca, by zgłosić swoją kandydaturę.
  1. Trwa nabór do Straży Miejskiej w Legnicy na stanowisko strażnika.
  2. Kandydaci mogą składać aplikacje do 8 marca, do godziny 15:00.
  3. Warunki, które musi spełniać kandydat, obejmują ukończenie 21 lat, polskie obywatelstwo, wykształcenie min. średnie, nienaganną opinię, uregulowany stosunek do służby wojskowej, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, a także brak skazania za przestępstwa.
  4. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej Straży Miejskiej.
  5. W razie pytań, kandydaci mogą kontaktować się telefonicznie.
Praca w Straży Miejskiej to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. Wymaga ona od kandydatów nie tylko odpowiedniego przygotowania i kwalifikacji, ale także gotowości do działania na rzecz wspólnoty. To stanowisko dla osób o silnym poczuciu odpowiedzialności, które pragną czynnie uczestniczyć w życiu miasta i dbać o jego bezpieczeństwo. Legnica, znana ze swojej troski o bezpieczeństwo i porządek publiczny, po raz kolejny udowadnia, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niej priorytetem. Nabór do Straży Miejskiej jest otwartym zaproszeniem dla wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do zespołu dbającego o dobro miasta. To wyjątkowa szansa, by stać się częścią sił zapewniających spokój i porządek w przestrzeni miejskiej. Osoby zainteresowane podjęciem tego wyzwania, powinny pamiętać o zbliżającym się terminie zgłoszeń. Każdy, kto czuje, że służba społeczności jest jego powołaniem, powinien rozważyć aplikację. Praca w Straży Miejskiej to nie tylko zawód, ale przede wszystkim szansa na realizację wartościowych celów i wkład w bezpieczeństwo oraz jakość życia w Legnicy.
Wg inf z: Urząd Miasta w Legnicy