Policja Legnica intensyfikuje kontrole w ramach akcji TRUCK&BUS
Na ulicach naszego miasta i powiatu trwa intensywna akcja policyjna skierowana przeciwko nieprawidłowościom w transporcie drogowym. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego od wczesnych godzin porannych wzięli pod lupę pojazdy ciężarowe i autobusy, sprawdzając ich stan techniczny oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców.
  1. Funkcjonariusze skupiają się na wykrywaniu nieprawidłowości w transporcie osób i rzeczy.
  2. Kontrole dotyczą stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobusów.
  3. Policja bada również przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców.
  4. W ramach działań sprawdzana jest trzeźwość kierujących.
  5. Kontrolowane są dokumenty wymagane do prowadzenia i użytkowania pojazdów.
  6. Akcja będzie trwać do późnych godzin wieczornych.

Kampania prewencyjna o nazwie TRUCK & BUS to nie tylko szansa na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, ale również przypomnienie o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko ukaranie tych, którzy łamią prawo, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości i odpowiedzialności wśród kierowców dużych pojazdów. Odpowiedni stan techniczny pojazdów, przestrzeganie limitów prędkości oraz odpowiednia liczba godzin odpoczynku kierowców to kluczowe elementy, na które policja zwraca uwagę podczas kontroli.

Ważną częścią działań jest również kontrola trzeźwości kierujących oraz sprawdzenie, czy liczba miejsc siedzących w pojeździe zgadza się z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jak również czy liczba faktycznie przewożonych pasażerów nie przekracza dozwolonej normy. Takie kompleksowe podejście do kontroli pozwala na zidentyfikowanie i wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników.

Warto pamiętać, że takie działania są przeprowadzane regularnie, a ich głównym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Mieszkańcy naszego miasta i powiatu mogą więc czuć się bezpieczniej, wiedząc, że organy porządku publicznego nieustannie pracują na rzecz poprawy warunków na drogach.


Opierając się na: Policja Legnica