Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego w Senacie RP. Z tego powodu Senat RP, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich organizują 27 maja w Warszawie wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu Samorządowego i przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych oraz instytucji wspierających. Weźmie w nich udział Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Okolicznościowe, wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu Samorządowego i przedstawicieli organizacji samorządowych, pozarządowych oraz instytucji wspierających, odbędzie się w Dniu Samorządu Terytorialnego, w sobotę 27 maja. Przypomnijmy, że 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Wprowadzenie samorządu terytorialnego na poziomie gmin było początkiem reaktywacji władz lokalnych w Polsce. Pierwszym etapem reformy, która zmieniła Polskę. Głównym celem spotkania w Senacie będzie - po pierwsze - zaprezentowanie raportu na temat stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Po drugie - zostaną przedstawione propozycje zmian wypracowanych przez różne środowiska współpracujące z Związkiem Miast Polskich.

Wcześniej, w piątek, 26 maja odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Senacie RP w Warszawie. Wspólne posiedzenie Zarządu ZMP z Senackim Zespołem Samorządowym, w trakcie którego zostaną omówione m.in.: projekt inicjatywy senackiej ws. pilnych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W spotkaniu w Warszawie udział wezmą licznie samorządowcy z całej Polski, w tym wielu z Dolnego Śląska, Zagłębia Miedziowego i subregionu legnickiego.

Powrót na listę aktualności