Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Wsiądź na rower, jedź bezpiecznie i przestrzegaj przepisów

Rower to znakomity środek codziennego transportu i rekreacji. Ważne jest jednak, by jeździć nim bezpiecznie i przestrzegać przepisów. Dbają o to też strażnicy miejscy, patrolujący na rowerach miejsca uczęszczane przez cyklistów.

- Pamiętajmy, że rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów – mówi Justyna Janusz z legnickiej straży miejskiej. - Jadąc nią, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym w miejscach do tego przeznaczonych. 

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać, np. z powodu robót drogowych, wtedy powinien on poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

Cyklista może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych tylko, gdy opiekuje się osobą w wieku do 10 roku życia, kierującą rowerem. Także, gdy  warunki pogodowe, jak np. silny wiatr, ulewa, śnieg, gołoledź oraz gęsta mgła, zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

Rowerzyści powinni zawsze pamiętać o znakach drogowych, a w szczególności o znakach zakazu wjazdu rowerem, które zostały np. ustawione w parku Miejskim.

Jeżeli chodzi o mandaty: Art. 92§1 kw – 100 zł, mandat karny do znaku B-9 zakazu wjazdu rowerów. Podstawa: Art. 54 kw w zawiązku z Uchwałą Nr XXX/312/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Legnicy – mandat do 500 zł.