Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Prezydent odwiedził Dzienny Dom Opieki Medycznej w Legnicy

Prezydent Tadeusz Krzakowski wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Krzakowskim spotkali się z pensjonariuszami Dziennego  Domu Opieki Medycznej w Legnicy. Tę nowoczesną placówkę przy ul. Mickiewicza 36 prowadzi Ekumeniczna Stacja Opieki.           

Rozmawiano o potrzebach seniorów w rodzinach i ich aktywnym udziale w życiu lokalnych społeczności. - Będąc partnerami instytucji prowadzącej ten ośrodek, bardzo cieszymy się wysokim poziomem świadczonych tutaj usług medycznych i życiowych. Dziękuję również za uczestnictwo Państwa w życiu miasta – podkreślał prezydent Tadeusz Krzakowski.

Placówka zapewnia osobom starszym pięć dni w tygodni : posiłki, zajęcia zarówno kulturalne jak i lecznicze oraz transport. Pobyt i opieka są bezpłatne. Cały projekt realizowany jest z funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

 

 

 

Powrót na listę aktualności