<a href=Legnica w Programie 100 obwodnic. Rząd obiecuje budowę tej ważnej drogi" />

Na ogłoszonej przez ministerstwo infrastruktury liście budowy 100 obwodnic jest także nasze miasto. Obwodnica ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 94.

Jak informuje ministerstwo, zostały już przygotowane środki na prace projektowe. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia poza granicami miasta. Planowana data ogłoszenia przetargu to I kwartał 2023 r.

„Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 94 na kierunku od granicy państwa do Wrocławia. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju” – czytamy w komunikacie ministerstwa infrastruktury.

Fot. ilustracyjne