Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Zgodnie z nowymi przepisami, policjanci podczas kontroli drogowej sprawdzają stan licznika w kontrolowanym pojeździe i dokumentują odczyt w systemie informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów. Za zmianę stanu licznika lub inne działania mające wpływ na jego prawidłowy pomiar grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się przepisy ruchu drogowego, które nakładają na policjantach obowiązek sprawdzania i udokumentowania stanu licznika w kontrolowanym pojeździe. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, postępowanie prowadzą policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego, którzy w toku prowadzonego postępowania wyjaśniają, jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.

Legnicka Policja przypomina, że zgodnie z treścią art. 306a Kodeksu Karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu. W przypadku mniejszej wagi czynu, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odkąd zaczęły obowiązywać nowe przepisy, legniccy policjanci ujawnili już prawie 30 przypadków w kontrolowanych pojazdach, gdzie drogomierz wskazywał niższą wartość niż podczas ostatniego badania technicznego.

sierż. szt. Anna Tersa