Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Dzisiaj Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski i Pani Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego mgr Iwona Gorczyca w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Legnica – Pana Krzysztofa Duszkiewicza podpisali porozumienie o współpracy w Urzędzie Miasta Legnica. Jego głównym celem jest określenie dalszych kierunków i zasad współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Legnicy a VII Liceum Ogólnokształcącym. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży licealnej.

Dzisiaj, 22 stycznia 2020 roku Pan Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski i Pani Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego mgr Iwona Gorczyca w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Legnica – Pana Krzysztofa Duszkiewicza podpisali porozumienie o współpracy w Urzędzie Miasta Legnica.

Celem porozumienia jest określenie dalszych zasad i kierunków współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Legnicy a VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży licealnej.

Ponadto zadeklarowały współpracę przy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych związanych z problematyką bezpieczeństwa. Ideą współdziałania jest wychowanie młodzieży licealnej w duchu przestrzegania prawa i dbałości o bezpieczeństwo publiczne oraz promowanie zawodu policjanta i klasy o profilu policyjnym.

 

sierż. szt. Anna Tersa

Powiązane wiadomości