Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Z okazji jubileuszu 100- lecia powstania Policji Państwowej,Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, złożył na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy wyrazy uznania i gratulacje. Życzenia i gratulacje skierowane były do kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, wszystkich policjantów i policjantek oraz pracowników cywilnych.

Powiązane wiadomości