Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

W Legnicy są jeszcze wolne miejsca dla przedszkolaków

W czerwcu przeprowadzona została w Legnicy uzupełniająca elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zalogowało się 86 rodziców, ale tylko 78 złożyło dokumenty w wybranych placówkach.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 63 dzieci, ale 12 zrezygnowało z przydzielonych miejsc. W efekcie do placówek w dodatkowym naborze przyjęto 51 maluchów. Dla dzieci niezakwalifikowanych i osób, które nie potwierdziły woli przyjęcia (łącznie 27 dzieci) zostaną wskazane miejsca w placówkach, które dysponują wciąż wolnymi miejscami, a jest ich aż 97.

Takie możliwości chętni rodzice mogą jeszcze znaleźć w:

- Miejskim Przedszkolu nr 3 – 5 wolnych miejsc;

- Miejskim Przedszkolu nr 9 – 3 wolne miejsca;

- Miejskim Przedszkolu nr 13 – 26 wolnych miejsc + 4 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

- Szkole Podstawowej nr 1 –13 wolnych miejsc;

- Szkole Podstawowej nr 2 – 17 wolnych miejsc;

- Szkole Podstawowej nr 4 – 12 wolnych miejsc;

- Szkole Podstawowej nr 10 – 12 wolnych miejsc.

Rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do placówki przedszkolnej, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, powinien złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zapraszamy.