Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Zespół Placówek Specjalnych. Trwa wyposażanie sal

W przebudowanym na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych segmencie C przy ul. Mazowieckiej 3 (dawna szkoła) trwa wyposażanie sal i pomieszczeń, w których będą przebywali młodzi podopieczni.

W tym budynku będzie internat oraz oddziały przedszkolne. Będą tam przebywały w bardzo dobrych warunkach dzieci wraz opiekunami, przeniesione z placówki przy ul. Piechoty oraz ze Szkoły Podstawowej nr 16.

Przypomnijmy, że prace obejmowały przebudowę budynku C wraz z łącznikiem prowadzącym do sali gimnastycznej i części segmentu B. Obiekt został ocieplony, położono nową estetyczną elewację. Uporządkowano teren przed obiektem, powstały nowe chodniki. Koszt tego zadania to ok. 5,86 mln zł.

Obecnie prowadzone są jeszcze prace w segmencie A, części segmentu B i łączniku do segmentu D. Przebudowana i wyposażona zostanie kuchnia, zagospodarowany będzie teren wokół obiektu. Wykonane zostaną m.in.: prace rozbiórkowe, żelbetowe, murarskie, ociepleniowe i dociepleniowe, dekarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie. Wymienia się stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje sanitarno-wodociągowe i centralnego ogrzewania.

 

 

 

Powrót na listę aktualności