18. Turniej w Kręgle Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Legnicy
W Brenniku odbył się XVIII Turniej w Kręgle, w którym udział wzięli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej. Wydarzenie to zgromadziło drużyny z różnych placówek, a uczestnicy mogli cieszyć się nie tylko rywalizacją, ale także słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów.
  1. Turniej odbył się 24 maja na terenach zielonych DPS "Prząśnik".
  2. Wzięło w nim udział pięć drużyn z różnych placówek.
  3. Honorowy rzut otwarcia wykonali Jan Łukasz i Piotr Janik.
  4. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie "Prząśnik".

Gra w kręgle jest znana od starożytności, a jej początki sięgają czasów starożytnego Egiptu, gdzie pierwsze kule i kręgle były wykonane z kamienia. Dziś kręgle są popularną formą rozrywki dostępną dla każdego.

W XVIII Turnieju w Kręgle Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, który odbył się 24 maja, wzięło udział pięć drużyn: MOPS Jawor, DPS Legnica, DPS Jawor, "Niebieski Parasol" Chojnów oraz drużyna gospodarzy DPS Prząśnik. Każdą placówkę reprezentowały pięcioosobowe zespoły wraz z opiekunami.

Turniej został uroczyście otwarty przez Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego Jana Łukasza oraz Dyrektora DPS "Prząśnik" Piotra Janika, którzy wykonali honorowy rzut.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary, nagrody oraz okazjonalne medale. Dla uczestników zabawy członkowie Stowarzyszenia „Prząśnik” przygotowali słodki poczęstunek.

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie "Prząśnik", a wydarzenie było współfinansowane ze środków finansowych budżetu Powiatu Legnickiego na realizację zadania publicznego.


Na podstawie: Powiat Legnicki