Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód może nastąpić z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. W postepowaniu rozwodowym Sąd bada, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron można jednak od tego odstąpić. Poniższy tekst będzie dotyczył najważniejszych kwestii związanych z ustaleniem winy, która doprowadziła do rozwodu.

Kiedy warto żądać orzeczenia winy małżonka?

Orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego ma znaczenie przede wszystkim w aspekcie moralnym i etycznym. W małżonku niewinnym pozwala bowiem na zbudowanie uczucia sprawiedliwości i uzyskania moralnej rekompensaty za wyrządzone mu zło.

Wina w rozkładzie pożycia ma jednak także znaczenie z perspektywy alimentów jakie mogą być zasądzone od jednego małżonka na rzecz drugiego. Generalna zasada jest taka, że alimentów może żądać małżonek który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Obejmuje to zatem sytuację gdy żaden nie został uznany za winnego, obaj zostali uznani za winnego, a także sytuację gdy alimentów żąda małżonek niewinny. Co do zasady prawo żądania alimentów ma miejsce wówczas, gdy małżonek znalazł się w stanie niedostatku. Małżonek w niedostatku znajduje się wówczas, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak także tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny. Dotyczy to sytuacji żądania alimentów przez małżonka niewinnego od małżonka wyłącznie winnego. Wówczas małżonek wyłącznie winny może być zobowiązany do przyczyniania się do usprawiedliwionych potrzeb swojego byłego małżonka. W praktyce będzie to oznaczało konieczność zapewnienia podobnego standardu życia, jakiego małżonek dotychczas mógł doświadczyć w małżeństwie.

Przesłanki rozwodu z orzeczeniem o winie

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego to inaczej odpowiedzialność za jego rozkład. Chodzi tu o pewne naganne zachowanie, które doprowadziło do oddalenia się od siebie małżonków. Do najczęściej spotykanych przykładów winy w rozkładzie pożycia zaliczymy:

  • zdrada małżeńska – podstawowym obowiązkiem pomiędzy małżonkami jest obowiązek wierności. Naruszenie tego obowiązku jest traktowane jako wina w rozkładzie pożycia;
  • stosowanie przemocy wobec drugiego małżonka – w tym przypadku mowa będzie o każdym przejawie przemocy. Chodzi zatem nie tylko o przemoc fizyczną ale także psychiczną czy majątkową. Na marginesie bardzo często w przypadku występowania przemocy w związku, będzie można mówić także o przestępstwie znęcania się;
  • uzależnienie – popadnięcie w uzależnienie również może być uznane za zawinione doprowadzenie do rozkładu pożycia małżeńskiego. Choroba uzależnieniowa (alkoholizm, narkomania itp.) w oczywisty sposób odbija się bowiem na normalnym funkcjonowaniu rodziny i zapewnieniu jej bezpieczeństwa;
  • nieprzyczynianie do zaspokajania potrzeb gospodarstwa domowego – chodzi o sytuację, gdy pracą zarobkową zajmuje się tylko jeden z małżonków, a drugi pomimo możliwości ku temu nie chce podjąć pracy;
  • trwonienie majątku – jest to oględnie mówiąc wykorzystywanie wspólnego majątku na zbytkowe, niepotrzebne rzeczy, co rodzi zagrożenie dla zabezpieczenia bytu rodziny
  • odmowa współżycia seksualnego – również takie zachowanie może być traktowane jako wina w rozkładzie pożycia, o ile nie jest oczywiście uzasadnione względami medycznymi;

Dowody na winę małżonka

Oczywiście to na stronie procesu będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że wina leży po stronie drugiego małżonka. W tym celu konieczne jest przedstawienie stosownych dowodów w sądzie. Nierzadko wymagane będzie wykazanie, że pewne naganne zachowanie jest notoryczne i ma miejsce od dłuższego już czasu. Warto zatem odpowiednio przygotować się do postępowania. Czasami, gdy została już podjęta decyzja o rozwodzie lepiej będzie odczekać pewien czas aby zebrać potrzebne dowody niż od razu wysyłać pozew do sądu.

Co zrobić aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie

Składając sam pozew rozwodowy niejako obligujemy Sąd do rozstrzygnięcia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jest to bowiem obligatoryjny element wyroku rozwodowego. Dopiero gdy obie strony procesu wniosą o pominięcie tego elementy Sąd odstąpi od orzekania o winie. To jednak, że jeden z małżonków jest przekonany o winie może nie być wystarczające aby do takiej samej oceny przekonać sąd. Jak zostało to opisane powyżej, najważniejszą rolę w postępowaniu będą odgrywały dowody przedstawione przez strony. W pierwszej kolejności warto zatem na pewno skontaktować się z adwokatem który specjalizuje się w sprawach o rozwód. Będzie on w stanie doradzić w jaki sposób przygotować się do postępowania i jakie dowody zdobyć, aby zapewnić sobie oczekiwany wynik.

Artykuł "Rozwód z orzeczeniem o winie" przygotowany został przez kancelarię Rozwód Adwokat Rzeszów. Wszelkie informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule należy skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów+48 17 200 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.