Powiat Legnicki: Starostwo ogłosiło remont ścieżek w Legnickim Polu
W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, w Legnickim Polu rozpoczną się niebawem prace związane z remontem ciągów pieszo-jezdnych przy Pobenedyktyńskim zespole klasztornym. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  1. Zaplanowano wymianę nawierzchni na nową, antypoślizgową kostkę granitową.
  2. Projekt obejmuje regulację wysokości studzienek oraz system odwodnienia.
  3. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 410 000 zł.
  4. Prace mają zabezpieczyć historyczną wartość zespołu klasztornego.

Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz członek zarządu Krzysztof Sowiński, podpisując umowę z lokalną firmą Budrim Sp. z o.o., podkreślili znaczenie projektu dla ochrony dziedzictwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Obecny stan nawierzchni, wykonany z różnego rodzaju materiałów, nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne dla osób korzystających z terenu Domu Pomocy Społecznej.

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z myślą o osobach niepełnosprawnych, co jest odpowiedzią na wyraźne potrzeby tej grupy społecznej. Warto podkreślić, że prace remontowe nie wpłyną na układ komunikacyjny terenu, co jest ważne dla zachowania jego funkcjonalności. Dodatkowo, koordynacja z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zapewni, że wszystkie działania zostaną przeprowadzone z należytą dbałością o zachowanie historycznego charakteru miejsca.

Finalizacja projektu nie tylko podniesie standardy bezpieczeństwa, ale także przyczyni się do ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń mieszkańców regionu.


Na podstawie: Powiat Legnicki