Lekcje obywatelskie. Pierwsze spotkanie odbyło się w V LO
Legnica stawia na edukację obywatelską - młodzież spotyka się z prezydentem
  • Spotkania edukacyjne dotyczące samorządności z udziałem uczniów legnickich szkół.
  • Dialog z prezydentem miasta Tadeuszem Krzakowskim na temat zarządzania lokalnego.
  • Zachęta do aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społeczności.

Legnica daje przykład, jak ważna jest świadomość obywatelska wśród młodzieży. Spotkanie z prezydentem miasta Tadeuszem Krzakowskim to kolejny krok w kierunku budowania lokalnej wspólnoty zaangażowanej i świadomej swoich praw, a także obowiązków. Uczniowie z legnickich szkół średnich mieli okazję nie tylko dowiedzieć się, jak funkcjonuje samorząd, ale też bezpośrednio zadać pytania dotyczące spraw ważnych dla ich otoczenia.

W rozmowach z młodzieżą Tadeusz Krzakowski podzielił się swoim doświadczeniem w zarządzaniu miastem, uwydatniając szczególnie aspekty związane z budżetem przekraczającym w tym roku 800 milionów złotych. Szczegółowe pytania uczniów dotyczyły przede wszystkim kwestii komunikacji publicznej, inwestycji w infrastrukturę sportową oraz zagospodarowania miejskich terenów.

Akcja ta jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw edukacyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. "Wyraziliśmy chęć udziału w kolejnych spotkaniach, ponieważ uważamy, że edukacja obywatelska jest ważna dla naszej społeczności" - mówi Piotr Niemiec, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Inicjatywa ta pokazuje, że młodzi ludzie są gotowi do aktywnego uczestnictwa w dialogu obywatelskim, który może przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych.

Projekt ten, obejmujący lekcje obywatelskie, wspiera rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Być może jest to początek nowej, lepszej przyszłości dla społeczności lokalnych, których fundamentem jest dobrze poinformowane i zaangażowane młode pokolenie.


Źródło: Urząd Miasta w Legnicy