GUS pyta o kondycje gospodarstw domowych

Na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny badanie kondycji gospodarstw domowych. Wylosowane gospodarstwo odpowiada na pytania dwa razy w odstępie trzech miesięcy.  

Przedmiotem badania są opinie osób na temat sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności osób do oszczędzania oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku. W ten sposób powstają wyniki dotyczące oceny sytuacji na rynku i nastrojów społecznych, oczekiwań konsumenckich, analizowanie trendów oraz do tworzenia krótkookresowych prognoz gospodarczych. Na podstawie badania kondycji gospodarstw domowych oblicza się wskaźnik ufności konsumentów, który jest  jednym ze wskaźników opisujących koniunkturę gospodarczą.

Badanie realizowane jest poprzez wywiad telefoniczny lub wywiad bezpośredni przez ankieterów statystycznych.
W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się:

aniketa GUS 1strona

 

ankieta GUS - strona 2