Rusza nabór do programu „ Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej. Gmina/powiat składa wniosek o przyznanie środków do wojewody.

Gmina Legnica zamierza aplikować o przyznanie środków na realizacje Programu. Z uwagi na powyższe członkowie rodzin oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami  zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń ul. Chojnowska 112, tel. 76 722-18-08  wew. 2121.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r. Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 16 listopada br.

Więcej informacji o programie na stronie:  Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)