Ponad 1 415 uczniów przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

Od wtorku, 23 maja uczniowie ostatnich klas legnickich szkół podstawowych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Jest to egzamin obowiązkowy, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Tegoroczny egzamin, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:
• 23 maja br. od godz. 9:00 do godz. 11:00 – język polski,
• 24 maja br. od godz. 9:00 do godz. 10:40 – matematyka,
• 25 maja br. od godz. 9:00 do godz. 10:30 – język obcy nowożytny.


Do egzaminu przystąpi ponad 1 300 uczniów klas VIII z 14 legnickich szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz około 115 uczniów z niepublicznych szkół podstawowych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone w poniedziałek 3 lipca. Również w tym dniu informacje dotyczące rezultatu testu, zostaną przekazane do wiadomości uczniów. Zaświadczenia o wynikach tegorocznych egzaminów, ósmoklasiści otrzymają trzy dni później, tj. w czwartek 6 lipca.

Powrót na listę aktualności