Robocza sobota dla rozliczających składki zdrowotne

Nie wiesz jak poprawnie rozliczyć składkę zdrowotną? W najbliższą sobotę 20 maja w godzinach 9.00-14.00 ZUS zaprasza tych przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w rocznym rozliczeniu składki.

Dyżury w Legnicy:
 

  •  w godzinach 9.00-14.00 otwarte będą placówki w Legnicy przy ulicy Grabskiego 

 

Przykładowe pytania zadawane przez przedsiębiorców rozliczających składkę zdrowotną:

 

  • Płatnik składek zmarł w 2022 r. Czy konieczne jest rozliczenie roczne?

W przypadku zgonu płatnika, nie składa się rozliczenia rocznego za rok 2022. Takie rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022 będzie sporządzone z urzędu.

 

  • Czy zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej można otrzymać w gotówce?

Nie ma możliwości zwrotu nadpłaconej składki w gotówce zwrot kwoty następuje w formie bezgotówkowej. Zatem zwrot nastąpi jedynie na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika w ZUS.

 

  • Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną za 2022 r., jeśli obecnie działalność jest zawieszona lub zakończono jej prowadzenie i nie jest składana deklaracja za kwiecień?

Płatnicy, którzy w roku 2022 prowadzili działalność gospodarczą, pomimo, że obecnie jest ona zawieszona, bądź zakończono jej prowadzenie, muszą złożyć ZUS DRA za kwiecień 2023 w celu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej.

 

  • Czy jeżeli płatnik rozlicza się na PIT-36 i wykazuje dochody z innych źródeł, tzn. etat, honorarium, zlecenia, inne źródła, to czy płaci od wszystkich dochodów składkę zdrowotną, czy tylko za działalność gospodarczą?

Do ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uwzględnia się wyłącznie dochody z tego źródła przychodów.

 

  • Jeżeli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, to czy należność za składkę zdrowotną wyniesie 50 proc. zapłaconej już składki zdrowotnej?

Nie. Nie ma czegoś takiego jak pomniejszenie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do połowy ich wysokości. Wspólne rozliczenie podatku nie ma też wpływu na zasady ustalania dochodu rocznego z działalności gospodarczej danego małżonka.

 

źródło: ZUS

Powrót na listę aktualności