Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Studiuj na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ w Legnicy

Studiuj na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy zaprasza na studia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

 

Kandydaci na studia na tym wydziale mają możliwość kształcenia się na dwóch kierunkach studiów licencjackich (studia 3-letnie) – Finanse, rachunkowość i podatki, Zarządzanie; czterech kierunkach inżynierskich (studia 3,5-letnie) – Energetyka, Informatyka, Logistyka i transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednym kierunku studiów magisterskich ( studia 2-letnie) – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych złożył wniosek do MEiN o uruchomienie nowego kierunku studiów magisterskich: Inżynieria Produkcji i Logistyki.

 

Zobacz filmy o Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych à https://www.youtube.com/watch?v=KBIF5yLYfiI

https://www.youtube.com/watch?v=mfQwALoamSM&t=17s

 

Energetyka – studia inżynierskie

Zobacz film o kierunku à https://www.youtube.com/watch?v=Si0XiK0-ito&t=1s

 

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać umiejętności i wiedze z zakresu szeroko rozumianej energetyki (elektroenergetyki, energetyki cieplnej, energetyki na odnawialnych źródłach energii) i najnowszych technologii energetycznych. Oferowane specjalności to:

 • eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
 • energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią

 

Finanse, rachunkowość i podatki – studia licencjackie

Zobacz film o kierunku à https://www.youtube.com/watch?v=AnO6J92g1y0&t=2s

 

Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki zapewniają umiejętności oraz wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków i systemu podatkowego. Oferowane specjalności to:

 • finanse podmiotów gospodarczych
 • rachunkowość i podatki

 

Informatyka – studia inżynierskie

Zobacz film o kierunku à https://www.youtube.com/watch?v=YFjoo_w5n6M&t=1s

 

Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdobyć kwalifikacje inżyniera z branży IT. Te studia dają praktycznie pewność podjęcia pracy w zawodzie, nawet jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Jako dobry specjalista możesz liczyć na realizację ciekawych projektów i wysokie zarobki. Informatyka daje duże możliwości rozwoju zawodowego, możesz pracować m.in. na stanowiskach administratora IT, programisty, webmastera, testera, grafika, programisty czy projektanta gier komputerowych. Oferowane specjalności to:

 • programowanie aplikacji mobilnych i internetowych
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • grafika komputerowa

 

Logistyka i transport – studia inżynierskie

Zobacz filmy o kierunkuà https://www.youtube.com/watch?v=FNIxdrm1Vz4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=Or4xvhKXfgU&t=6s

 

Studia na kierunku Logistyka i transport zapewniają wiedzę techniczną uzupełnioną o kwalifikacje menadżera. Inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL, jak i menadżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, czy prawa gospodarczego. Oferowane specjalności to:

 • systemy logistyczne i transportowe
 • zarządzanie produkcją i dystrybucją
 • organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – (Patronat POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o. o.)

 

Zarządzanie – studia licencjackie

Zobacz filmy o kierunku à https://www.youtube.com/watch?v=raJC9smsdyQ

https://www.youtube.com/watch?v=V9JLMSCQ-Eg&t=7s

 

Trzyletnie studia na kierunku Zarzadzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwalają nabyć umiejętności w zakresie gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa oraz procesami, które w nim przebiegają. Oferowane specjalności to:

 • lean management
 • zarzadzanie przedsiębiorstwem
 • zarzadzanie zasobami ludzkimi

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie

Zobacz film o kierunku à https://www.youtube.com/watch?v=fS7_kqUo3Ig&t=32s

 

Studia zapewniają wszechstronną wiedzę techniczną uzupełnioną o kwalifikacje inżyniera oraz menadżera. Studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania związane z organizacją produkcji, konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, bezpieczeństwem oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych w procesach produkcyjnych. Oferowane specjalności to:

 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria motoryzacyjna - specjalność zmodernizowana przy współpracy z firmą Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k
 • systemy i procesy przemysłowe

 

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - studia magisterskie (2-letnie)

Zobacz film o kierunku à https://www.youtube.com/watch?v=AnO6J92g1y0&t=7s

 

Studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania. Oferowane specjalności to:

 • finanse i inwestycje przedsiębiorstw
 • zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie pracą i kapitałem społecznym

 

Inżynieria produkcji i logistyki* - studia magisterskie (2-letnie)

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki

Zobacz film o kierunku à https://www.youtube.com/watch?v=YAY8Ep-Er4M&t=4s

W planach studiów uwzględniono seminaria przemysłowe, realizowane przy udziale doświadczonej kadry specjalistyczno-menedżerskiej z przemysłu oraz projekty przemysłowe, mocno osadzone w praktyce przemysłowej, wykonywane przez studenta pod opieką nauczyciela akademickiego i opiekuna w zakładzie pracy. Prace dyplomowe maja charakter projektowy, aplikacyjny, bądź wdrożeniowy. Oferowane specjalności to:

 • przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne stosowane w przemyśle)
 • smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne oraz drony stosowane w logistyce)