Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Matura 2021

Tegoroczny egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzony tylko w formie pisemnej. Podobnie jak w roku biegłym odstąpiono od przeprowadzania egzaminów ustnych.

 
Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych egzaminów z przedmiotów pisemnych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Natomiast w tym roku  nie musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 
Absolwenci, którzy planują wziąć udział w rekrutacji na uczelnie, będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. Wielu z nich korzysta z takiej możliwości, gdyż uzyskany wynik z przedmiotów na poziomie rozszerzonym zwiększa ich szanse rekrutacyjne.

We wtorek 4 maja o godz. 9.00 uczniowie przystąpią do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego. Następnie w środę 5 maja  - matematyka, w czwartek - język angielski na poziomie podstawowym, w piątek - język angielski na poziomie rozszerzonym. Kolejne egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym odbędą się od poniedziałku 10 maja i zakończą 21 maja. Cała sesja egzaminacyjna odbywa się również w godzinach popołudniowych. Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone do 5 lipca, tego dnia również absolwenci odbiorą świadectwa dojrzałości.

Do matury może przystąpić łącznie ok. 1093 absolwentów legnickich szkół ponadpodstawowych: 660 licealistów, w tym 84 absolwentów niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 433 uczniów techników. Do egzaminów obowiązkowych najwięcej maturzystów, bo po około 160 osób, przystąpi w I i II LO, a wśród techników – w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych - 147 uczniów, najmniej zaś w  LO Integracyjnym w ZSI (10 osób).
 
Słuchacze szkół dla dorosłych również mogą przystąpić do matury. W roku szkolnym 2020/2021 w klasach trzecich liceów ogólnokształcących dla dorosłych uczyło się łącznie 171 słuchaczy, w tym 38 w CKZiU.
 
Sesja poprawkowa tegorocznego egzaminu maturalnego zostanie ‎przeprowadzona 24 sierpnia (wtorek) o godz. 9.00, a na wyniki ‎zdający będą musieli poczekać do 10 września.

Egzamin maturalny będzie przeprowadzony w obowiązującym reżimie sanitarnym. Dyrektorzy szkół organizują sposób przeprowadzania egzaminów ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Szkoły informują swoich maturzystów o obowiązujących w tym zakresie procedurach poprzez dziennik elektroniczny.

 

(fot. W.Obremski)

Powrót na listę aktualności