Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Do końca lutego zgłaszamy kandydatów do miejskich nagród i wyróżnień

Do 28 lutego 2021 r. można składać wnioski o przyznanie przez Radę Miejską Legnicy tytułu Honorowego Obywatela Miasta, Nagrody Miasta oraz odznaki Zasłużony dla Legnicy.

Podmiotami uprawnionymi do przedstawienia kandydatur są: prezydent Legnicy, przewodniczący Rady Miejskiej, komisje rady, kluby i grupy radnych, a także organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe oraz mieszkańcy.

Rada Miejska corocznie może przyznawać osobom fizycznym honorowe obywatelstwo miasta Legnicy, natomiast nagrodę w wysokości 10 tys. zł oraz odznakę przyznaje nie tylko osobom fizycznym, ale również podmiotom prawnym i nieposiadającym osobowości prawnej.

Wszystkie wyróżnienia są dowodami uznania i podziękowania za szczególne zasługi na rzecz rozwoju naszego miasta i poziomu życia jego mieszkańców, bezpieczeństwa publicznego oraz promocji Legnicy w kraju i za granicą.

Wnioski wraz z uzasadnieniem przyjmuje Kancelaria Urzędu  lub Biuro Rady w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 224 (II p.), pl. Słowiański 8. Informacje udzielane  są pod nr tel. 76 72 12 130, 76 72 12 132, 76 72 12 135.

Statut Legnicy regulujący  zasady przyznawania wyróżnień jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.legnica.eu  w BIP. Druki wniosków można pobrać w Biurze Rady lub ze strony internetowej Urzędu https://portal.legnica.eu/o-legnicy/zasluzeni-dla-miasta/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy informuje, że w dniu 28 lutego 2021