Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Prezydenci dolnośląskich miast wspólnie dla mieszkańców i regionu

Prezydent Tadeusz Krzakowski wraz z prezydentami siedmiu  dolnośląskich miast podpisali dzisiaj (27 luty) we wrocławskim Ratuszu petycję dotyczącą planowanych ważnych inwestycji drogowych w regionie - A-4 i S-5.   

Poparli w niej jedną z dwóch propozycji przebiegu A4, które obecnie konsultuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tzw. kombinacja IV zakłada przebudowę (po starym śladzie) autostrady A4 na odcinku Krzyżowa – Kostomłoty oraz budowę nowego odcinka A4 od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów.

W stanowisku prezydentów dolnośląskich miast zakłada się w ramach poprowadzenia nowej drogi ekspresowej S5 m.in. także zaprojektowanie i realizację krótkiego łącznika od przyszłego węzła Świdnica na drodze S5, który obejściem Świdnicy, połączy drogę S5 z drogą DW 382 czy konieczność pilnego połączenia Aglomeracji Wałbrzyskiej z budowaną drogą S3 poprzez łączniki do węzłów w rejonie Sadów Dolnych i Kamienna Góra.

– Budowę nowego korytarza autostrady A4 należy traktować jako inkubator rozwoju i nową oś rozwojową aglomeracji i regionu. Poprowadzenie A4/S5 wg Kombinacji IV daje szansę na integrację największych obszarów aglomeracyjnych poprzez połączenie ich systemem szybkich dróg. Południe Dolnego Śląska, pomimo budowy drogi ekspresowej S3, wciąż pozostaje wykluczone komunikacyjnie –mówi prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.

I dodaje: - Budowa tego układu ma też za zadanie tworzenie silnego regionu i jego pozycji. Konkurowania z regionami przy naszej granicy.  

Petycję podpisali prezydenci: Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy, Bolesławca, Jeleniej Góry, Legnicy, Głogowa i Lubina.  

 

Powrót na listę aktualności