Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Ruszają zajęcia dla najmłodszych i najstarszych uczniów

    

Poniedziałek, 25 maja, będzie w Legnicy pierwszym dniem powrotu do edukacji wczesnoszkolnej, czyli uczniów klas I, II i III. Uczestniczyć w nich będzie 164 uczniów, których rodzice złożyli deklaracje, co stanowi 6,6 proc. dzieci uczących się w młodszych klasach podstawówek.

Tego samego dnia, 25 maja, uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość udziału w konsultacjach. Ruszą też konsultacje w szkołach ponadpodstawowych dla uczniów ostatnich klas, którzy przygotowują się do egzaminów.

Zajęcia o charakterze opiekuńczo wychowawczym dla najmłodszych dbywać się będą w 14 miejskich szkołach podstawowych, w tym artystycznej i specjalnej. To te same szkoły, do których dzieci uczęszczały wcześniej.

Dyrektorzy zaplanowali utworzenie 21 grup uczniowskich, którymi zajmować się będzie 58 nauczycieli. W większości są to wychowawcy świetlicowi, ale też pedagodzy i psycholodzy. Baza dydaktyczna i obiekty zapewniające bezpieczeństwo dzieci zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji.

Szkoły działają na podstawie dokumentacji opracowanych przez dyrektorów placówek, a nauczyciele potwierdzają znajomość tych regulacji. Składają się na nie m.in.: wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły, szczegółowy sposób sprawowania opieki i prowadzenia działań dydaktycznych, harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych, zasady korzystania z biblioteki i z szatni zarówno przed, jak i po zajęciach.