Miasto dba o wysoki standard stołówek i jadalni w legnickich szkołach i przedszkolach

Legnica po raz kolejny będzie ubiegała się o dofinansowanie na modernizację oraz zakup wyposażenia stołówek w nowy sprzęt kuchenny w sześciu szkołach podstawowych (nr 1, 2, 7, 10, 18 i nr 20). Planowany koszt tego zadania to 462 tys. 500 zł, z czego wsparcie rządowe to 370 tys. zł, a wkład własny 92 tys. 500 zł.

W minionym roku nasze miasto w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymało 265 tys. zł dofinansowanie z budżetu państwa. Z uzyskanego wsparcia finansowego skorzystały cztery legnickie szkoły, w których wykonano remonty kuchni, stołówek i jadalni oraz zakupiono wyposażenie kuchenne.

Na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własnej kuchni i jadalni) w szkołach podstawowych: nr 4, 9 i nr 19 wydano po 100 tys. zł. Z kolei 31 tys. 250 zł wykorzystano na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie jadalni w SP 16. W sumie miasto przeznaczyło na te zadania ponad 331 tys. zł, z czego 265 tys. zł to dofinansowanie z budżetu państwa.

W Legnicy działa 16 stołówek w przedszkolach oraz 11 stołówek w szkołach podstawowych: – nr 1, 2, 4, 6, 7, 9, 18, 19, a także nr 12 w Zespole Placówek Specjalnych, VII LO, ZSO nr 4 oraz jadalnie w SP 10, 16, 20 i w Zespole Szkół Muzycznych.

W bieżącym roku szkolnym dożywianiem w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych objęto 96,57 proc. dzieci, a w szkołach podstawowych 36,05 proc. uczniów.