Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Dolnym Śląsku minął bezpiecznie. Nad bezpieczeństwem osób kwestujących i darczyńców oraz spokojnym przebiegiem imprez związanych z przedsięwzięciem czuwali policjanci. Funkcjonariusze pełnili służbę w patrolach umundurowanych i nieumundurowanych głównie tam, gdzie odbywały się zbiórki pieniędzy. Nie odnotowano na terenie województwa żadnych poważniejszych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

Nad bezpieczeństwem wolontariuszy i mieszkańców uczestniczących w XXVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Wrocławiu i na terenie innych powiatów województwa dolnośląskiego czuwali policjanci prewencji, ruchu drogowego i służb kryminalnych.

 

Na ulicach zobaczyć można było więcej patroli. Funkcjonariusze pełnili służbę głównie w umundurowaniu, aby w każdej chwili móc się zwrócić do nich z prośbą o pomoc lub poradę. Patrolując ulice i monitorując miejsca, gdzie odbywały się różnego rodzaju imprezy towarzyszące WOŚP, zwracali szczególną uwagę na to, czy zbiórki prowadzone są przez osoby uprawnione, a także na bezpieczeństwo prowadzących kwestę.

 

W działania zaangażowani byli również policjanci służb operacyjnych, którzy monitorowali ciągi komunikacyjne i miejsca gromadzenia się uczestników WOŚP, by zapobiegać zdarzeniom o charakterze kryminalnym.

 

Jeszcze w grudniu funkcjonariusze rozpoczęli spotkania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo kwestujących. Policjanci przekazywali informacje m. in. o tym jak bezpiecznie kwestować, jakich miejsc unikać i jak postępować w przypadku zaistnienia zdarzenia w postaci rozboju lub kradzieży.

 

XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Dolnym Śląsku minął bezpiecznie. Na terenie województwa dolnośląskiego przez całą niedzielę odnotowano jedynie dwa drobne incydenty, dotyczące kradzieży puszki wolontariuszom. Sprawy te są obecnie wyjaśniane przez policjantów.


 

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Powiązane wiadomości