Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Policjanci z legnickiej drogówki podczas kontroli drogowej ujawnili, dwa pojazdy, w których stan licznika wskazywał o ponad 60 tysięcy kilometrów i ponad 100 tysięcy kilometrów mniej niż podczas ostatniego badania technicznego, ponadto jeden z kierowców znajdował się pod wpływem narkotyków. Teraz funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego będą wyjaśniać, w jaki sposób doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami, za zmianę stanu licznika lub inne działania mające wpływ na jego prawidłowy pomiar grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Policjanci z legnickiej drogówki realizując nowe przepisy ruchu drogowego, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku sprawdzają i dokumentują stan licznika w kontrolowanym pojeździe.

W piątek po godzinie 12:00 na jednej z ulic w Legnicy funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali do kontroli drogowej pojazd osobowy marki Volkswagen. Po weryfikacji danych w systemie informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów okazało się, że stan licznika podczas ostatniego badania technicznego był o ponad 60 tysięcy kilometrów większy niż obecnie.

Podobne zdarzenie miało miejsce dzisiaj po północy. W kontrolowanym pojeździe marki BMW, policjanci ujawnili cofnięcie licznika o ponad 100 tysięcy kilometrów. Ponadto podczas kontroli funkcjonariusze mieli podejrzenie, że kierowca może znajdować się pod wpływem środków odurzających, postanowili więc przebadać go narkotestem. Przypuszczenia policjantów były słuszne, mężczyzna kierował pojazdem będąc pod wpływem narkotyków.

Sprawą liczników w obu pojazdach zajmą się funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którzy w toku prowadzonego postępowania będą wyjaśniać jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny. Natomiast kierowca z BMW dodatkowo odpowie za kierowanie pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających.

Legnicka Policja przypomina, że zgodnie z treścią art. 306a Kodeksu Karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu. W przypadku mniejszej wagi czynu, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

sierż. szt. Anna Tersa

Powiązane wiadomości