Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

Legnicka drogówka prowadzi dzisiaj działania „Pieszy kontra pojazd”. Podczas akcji policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Pieszy to uczestnik ruchu drogowego, który jest najbardziej narażony na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. Uczestnicząc w zdarzeniu drogowym, w przeciwieństwie do kierujących i pasażerów samochodów, pozbawiony jest jakiejkolwiek ochrony. W starciu z kilkanaście razy cięższym i szybszym pojazdem praktycznie nie ma szans.

Dlatego dążąc do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu legnickiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy od samego rana prowadzą akcję pn. „Pieszy Kontra Pojazd”. Działania potrwają do godz. 22.00. W ramach dzisiejszych działań policjanci zwrócą szczególną uwagę na skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne oraz miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Celem strategicznym niniejszych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas działań policjanci reagują na wszystkie, niezgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego zachowania pieszych, a także zwracają uwagę na kierujących pojazdami i ich zachowanie w stosunku do tej grupy osób. Funkcjonariusze w szczególności będą obserwować zachowanie się kierujących pojazdami wobec pieszych, poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.

Pamiętajmy !

Kierujący pojazdem zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Należy jednak pamiętać o tym, że jako osoba piesza korzystamy z oznakowanego przejścia, ale bez upewnienia się, czy nie spowodujemy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie możemy wchodzić na jezdnię.

mł.asp. Jagoda Ekiert