Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla legnickich szkół podstawowych
Nowoczesna edukacja w Legnicy zyskuje na dalszych inwestycjach. Zwiększenie zasobów edukacyjnych pozwala na lepsze wsparcie uczniów i nauczycieli, w szczególności tych z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nowe środki na rozwój technologiczny szkół podstawowych

W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica", miasto Legnica ponownie złożyło wniosek o wsparcie finansowe. Dzięki uzyskanym 210 tys. zł, sześć szkół podstawowych zostanie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia terapeutyczne. Beneficjentami będą Szkoła Podstawowa nr 4, SP nr 5 (w ZSO nr 4), SP nr 9, SP nr 10, SP nr 16 i SP nr 19. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 262.500 zł, z czego 52.500 zł pochodzi z wkładu własnego miasta.

Wzrost wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W ubiegłym roku Legnica otrzymała 105.000 zł na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i narzędzi terapeutycznych, które trafiły do SP nr 1, SP nr 2 oraz SP nr 6. Zakupiony sprzęt został zaprojektowany z myślą o uczniach z zaburzeniami uwagi, koncentracji, procesów uczenia się (w tym dysleksji i dyskalkulii), komunikacji, niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebujących terapii logopedycznej lub psychologicznej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 131.250 zł, co pokazuje ciągłe zaangażowanie miasta w poprawę jakości edukacji dla wszystkich uczniów.

Historia inwestycji w nowoczesny sprzęt edukacyjny

Od 2017 roku, przez kolejne edycje programu „Aktywna Tablica", Legnica zainwestowała łącznie 644.681,79 zł w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Z tej kwoty 494.498,91 zł pochodziło z dofinansowania, a 150.182,88 zł stanowił wkład własny miasta. Do szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia trafiło 84 laptopy, 14 tablic interaktywnych, 26 monitorów interaktywnych, 13 projektorów, 3 tablety, podłoga interaktywna oraz 21 różnorodnych multimedialnych narzędzi terapeutycznych. Te inwestycje znacząco podniosły poziom nauczania, pozwalając na bardziej angażujące i efektywne lekcje.

Zalety nowoczesnych technologii w edukacji

Nowoczesne technologie, takie jak tablice interaktywne i monitory, pozwalają na prezentowanie treści edukacyjnych za pomocą przekazu słownego i wizualnego, co znacząco podnosi skuteczność nauczania. Wprowadzenie tych narzędzi na zajęciach szkolnych zwiększa zainteresowanie uczniów oraz ich motywację do nauki. Umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi staje się jedną z kluczowych kompetencji współczesnego ucznia, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Legnica konsekwentnie inwestuje w edukację, starając się zapewnić najlepsze warunki do nauki dla wszystkich uczniów. Dzięki programowi „Aktywna Tablica", szkoły zyskują nowoczesne narzędzia, które nie tylko ułatwiają nauczanie, ale także wspierają uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi.


Na podst. Urząd Miasta w Legnicy