Omówiono postępy w budowie obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy

Podczas ostatniego spotkania dotyczącego budowy obwodnicy południowo-wschodniej miasta, omówiono kluczowe postępy i wyzwania związane z tą inwestycją. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz firmy odpowiedzialnej za projekt. To ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w naszym regionie.

  1. Omówienie postępów prac nad studium inwestycji
  2. Udział kluczowych przedstawicieli miasta i firmy Avia
  3. Połączenie obwodnicy z kluczowymi drogami w mieście
  4. Współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

23 maja odbyło się kolejne spotkanie techniczne dotyczące budowy południowo-wschodniej obwodnicy naszego miasta. Podczas tego spotkania, uczestnicy szczegółowo omówili bieżące prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, które jest kluczowym elementem tej inwestycji drogowej.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta oraz Waldemar Wojciechowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Obecni byli także Maciej Kupaj, prezydent miasta, oraz przedstawiciele firmy Avia, która jest odpowiedzialna za przygotowanie programu inwestycji.

Celem spotkania było dokładne przeanalizowanie postępów w realizacji projektu budowy obwodnicy, która ma połączyć rondo na skrzyżowaniu dróg Gniewomierskiej i Jaworzyńskiej z ulicą Wrocławską przed wiaduktem, a za szpitalem w naszym mieście. Taka trasa ma kluczowe znaczenie nie tylko dla poprawy infrastruktury drogowej, ale także dla rozwoju gospodarczego oraz jakości życia mieszkańców.

Aktualnie projekt jest konsultowany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu. To istotny etap, który pozwoli na dalsze działania zmierzające do realizacji inwestycji.

Budowa tej obwodnicy to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale także w przyszłość naszego miasta. Dzięki niej poprawi się nie tylko komfort podróżowania, ale również bezpieczeństwo na drogach, a to z kolei może przyciągnąć nowych inwestorów.


Opierając się na: Urząd Miasta Legnica