Legnicka policja poszukuje Patryka Safian - list gończy wydany
Władze lokalne w Legnicy rozpoczęły intensywne działania mające na celu zlokalizowanie Patryka Safian, który stał się obiektem policyjnych poszukiwań. Ten apel dotyczy każdego z nas – Twoja czujność może przyczynić się do szybszego rozwiązania sprawy.
  1. Legnicka policja prowadzi poszukiwania Patryka Safian, za którym wydano list gończy.
  2. Patryk Safian jest poszukiwany za unikanie płacenia alimentów, co jest przestępstwem zgodnie z art. 209 kodeksu karnego.
  3. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do lokalnej komendy policji pod numerem 47 874 15 20 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.

W sytuacji, gdy społeczność i organy ścigania łączą siły, szanse na szybkie rozwiązanie sprawy znacznie rosną. Patryk Safian jest aktualnie jednym z najbardziej poszukiwanych osób w Legnicy. Jego unikanie odpowiedzialności za zobowiązania alimentacyjne stało się powodem, dla którego policja wystawiła za nim list gończy. Działania te są nie tylko próbą przywrócenia sprawiedliwości, ale również przestrogą dla innych, że uchylanie się od takich obowiązków nie pozostanie bez konsekwencji.

Wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, są gorąco zachęcane do kontaktu z najbliższą jednostką policji. Taka postawa obywatelska jest nie tylko wyrazem odpowiedzialności społecznej, ale także solidarności z tymi, którzy na co dzień walczą o zabezpieczenie podstawowych potrzeb swoich rodzin.

Pamiętajmy, że każdy, nawet najdrobniejszy fragment informacji, może okazać się kluczowy w sprawie. Działając razem, możemy wspierać pracę policji oraz budować bezpieczniejsze środowisko dla nas samych i naszych bliskich.


Opierając się na: KMP w Legnicy