Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy

28 listopada o godz. 14:00 w Centrum Wolontariatu Miejskiego przy Rynku 19 odbędzie się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy. Wydarzenie to stanowi istotne forum dla młodych liderów, którzy angażują się w sprawy lokalnej społeczności.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
4. Zaprzysiężenie Radnych nieobecnych na I sesji Młodzieżowej Rady,
5. Powołanie Komisji tematycznych
7. Informacja na temat bieżącej działalności,
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie sesji.


 

Powrót na listę aktualności