LBO 2023. Miasto szuka wykonawcy budowy kładki na Kormoranie

Ogłoszony został przetarg na budowę lekkiej kładki kompozytowej na śluzie na zbiorniku Kormoran. Będzie ona istotnym elementem w budowie ścieżki rowerowej wokół zbiornika. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach tegorocznej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Termin składania ofert do 8 maja.

Opis projektu

Obecnie obiekt wodno sportowy Kormoran jest wyłącznie czynny jako kąpielisko przez kilka miesięcy latem. Na obiekcie znajduje śluza wodna z rzeki Czarna Woda która zasila akwen. Budowa kładki obok śluzy pozwoli na obejście zbiornika dookoła. Projekt po wizji lokalnej uzyskał pozytywną opinię z Wody Polskie.

Budowa mostu poprzez montaż gotowej kładki kompozytowej jako jednego elementu
umożliwiłaby połączenie całego brzegu zbiornika w całość. Obiekt zyskałby potencjał do
odwiedzin i dalszych inwestycji. W przyszłości mogłaby powstać na obiekcie ścieżka pieszorowerowa z utwardzonej nawierzchni - pętla ok. 2km.   Obiekt mógłby funkcjonować przez cały rok.

Fot. ilustracyjne