Monety, militaria, zabawki. Muzeum wydało katalog znalezisk

Co znaleźli archeolodzy szukający pola bitwy pod Legnicą z 1241 r.? Mówi o tym podsumowujące badania wydawnictwo przygotowane przez Dział Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.

Poszukiwania prowadzone są od 2018 r. przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego, organizację pozarządową, z którą muzeum zaangażowało się w prace terenowe oraz gabinetowe związane z tym projektem.

Katalog stanowi pokłosie wystawy pt. Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku, prezentowanej w legnickim muzeum w ubiegłym roku.

– W katalogu znalazły się 83 najcenniejsze zabytki, z grupy ponad 700 dotychczas odkrytych znalezisk. Wśród nich są m.in. rzymskie monety z II-IV w. n.e., militaria średniowieczne, elementy uzbrojenia i umundurowania wojsk z XVIII i XIX w., ozdoby i elementy stroju, dewocjonalia, numizmaty, zabawki, a także narzędzia i przedmioty codziennego użytku – mówi dr Tomasz Stolarczyk, kierownik Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.

W publikacji zaprezentowano również fotografie najlepiej zachowanych przedmiotów, pochodzących z odkrytego w 2018 r. w Czarnkowie skarbu, datowanego na 2. połowę X w. Zabytki te są obecnie opracowywane w ramach projektu Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część publikacji poświęcona tym obiektom konsultowana była z prof. Borysem Paszkiewiczem, pracownikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitnym polskim numizmatykiem, a także Dorotą Malarczyk, uznaną w kraju i za granicą specjalistką z zakresu numizmatyki arabskiej.

Publikacja Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku. Katalog znalezisk powstała dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Legnicy. Wersję elektroniczną wydawnictwa można pobrać z naszej strony internetowej. Książkę kupić w kasach Muzeum Miedzi w Legnicy. Wystawa Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku prezentowana jest do końca października 2022 r. w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu.

 

Galeria zdjęć

powiększ zdjęcie: Monety, militaria, zabawki. Muzeum wydało katalog znalezisk
powiększ zdjęcie: Monety, militaria, zabawki. Muzeum wydało katalog znalezisk
Powrót na listę aktualności