Strategia rozwoju Legnicy

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu. Dokument Strategii zawiera: wnioski z diagnozy, określa wyzwania, wizje, cele i kierunki działań. 
„Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus” określa główne kierunki rozwoju miasta w ujęciu gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Są one zgodne z kierunkami rozwoju województwa dolnośląskiego określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, a także będą odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stoją przed miastami w związku ze zmieniająca się sytuacją społeczno-gospodarczą na poziomie krajowym, wspólnotowym oraz globalnym.

Wspólnie z zaangażowanymi mieszkańcami miasta w ramach działania Miejskiego Zespołu Doradczo Opiniującego , zdefiniowanych zostało pięć priorytetowych sfer działania, tym samym wyznaczono 5 celów strategicznych:
 
1: Rozwój usług społecznych i publicznych 
2: Rozwój nowoczesnej i zdywersyfikowanej gospodarki 
3: Rozwój mieszkalnictwa oraz wzmacnianie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskich 
4: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, rozwój infrastruktury komunalnej i transportu publicznego w oparciu o zasady zielonej transformacji gospodarki obiegu zamkniętego
5: Wzmocnienie i poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych Legnicy 
 
Ich osiągnięcie realizowane będzie poprzez cele operacyjne, również określone w dokumencie. 
 
W jakiej Legnicy chcemy żyć za 10 lat ?
 
Legnica:

  • miejscem przyjaznym mieszkańcom, 
  • miastem dostępnym, 
  • budująca silną pozycję partnerską w regionie
  • miastem kultury, 
  • miastem zieleni, 
  • miastem kompaktowym, 
  • miastem z rozwiniętą, zdywersyfikowaną, innowacyjną gospodarką,
  • miastem innowacyjnym, dążąca do zrównoważonego rozwoju zapewniającego stabilność przyszłości poprzez dostosowanie się do wyzwań przyszłości:  zmian klimatu,  zmian społecznych,  zmian geopolitycznych

 Zachęcamy do zapoznania się z całym projektem dokumentu i aktywnego udziału w konsultacjach. Uwagi opinie i spostrzeżenia można składać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag i wniosków. Formularz dostępny pod linkiem:  
 
https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/27533,Strategia-rozwoju-miasta-Legnicy-2030-Plus.html
 
Uwagi zgłaszać można w formie:


Elektronicznej:
•    poprzez "okno dialogowe" umożliwiające zgłaszanie opinii, sugestii i uwag na stronie konsultacje.legnica.eu
•    wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie należy wpisać: „Konsultacje Strategia 2030 Plus".
 Pisemnej:
•    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8 (z dopiskiem: „Konsultacje Strategia 2030 Plus").


Uwagi do dokumentu można zgłaszać LINK DO ANKIETY ELEKTRONICZNEJ  https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/75/160/ankieta
 

Powrót na listę aktualności