<a href=Legnica otrzymała dofinansowanie na termomodernizację ZSB" />

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał naszemu miastu ponad 3 mln 265 tys. zł dofinansowania unijnego na termomodernizację budynków  Zespołu Szkół Budowlanych. Szacowana wartość całkowita projektu: 5 mln 615 tys. zł.

- Termomodernizacja obiektów miejskich to jeden z naszych priorytetów. Dzięki temu mniejsze są koszty ogrzewania,  zwiększa się efektywność energetyczna, co przekłada się na ograniczenie zużycia paliwa, a tym samym emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza. W szkołach poprawia się też komfort nauczania – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski.

To kolejna, bardzo dobra wiadomość. Na początku roku prezydent poinformował o pozyskaniu prawie 7 mln zł dofinansowania na przebudowę basenu krytego „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej 3.

Projekt termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy dotyczy budynków: dydaktycznego, sportowego oraz zajęć praktycznych. Dodatkowym elementem projektu będzie również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7 kWp na dachu budynku dydaktycznego.

Zakres prac przewiduje: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację systemu grzewczego, instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku dydaktycznego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Poprzez realizację projektu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci: zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wartość docelowa 520,07 ton równoważnika CO2, zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach szkolnych